הכשרה והעשרה

הרצאות מקוונות

ביטוח אחריות מקצועית

השתלמות בת 4 מפגשים

המטרה: הקניית ידע והכרות עם ביטוח אחריות מקצועית והקניית כלים להשוואה בין פוליסות שונות והתאמת כיסויים למבוטחים בעיסוקים שונים

משך: 4 מפגשים בני שעה ורבע כל אחד

ידע מוקדם: היכרות עם מוצרי ביטוח כללי, בין מצד החיתום, בין מצד התביעות

מרצה: מורלי דורי

מבוא לביטוח אחריות נושאי משרה

הרצאה

בהרצאה זו נסקור את המאפיינים הכללים של מוצר ביטוחי זה, תוך שימת דגש על ההבדלים ביחס למוצרים אחרים המוכרים לנו. נדבר על התפישה המודרנית ביחס לאחריות נושאי משרה, החוק ומשמעותו והסיכון המבוטח.

משך: שעה

ידע מוקדם: היכרות עם מוצרי ביטוח כללי, בין מצד החיתום, בין מצד התביעות

מרצה: מורלי דורי

דילוג לתוכן