מערכת חכמה
לחיפוש רגולציה

לתחום הבנקאות

לחפש, למיין ולדעת בקלות

כל העדכונים מאתר בנק ישראל.
 בשלב זה דרך המחשב בלבד.
 כל הפרסומים מאתר בנק ישראל.
 בשלב זה דרך המחשב בלבד.

לתיאום הדגמה עם אחד מנציגי PIL

חיפוש מורפולוגי חכם

חיפוש מורפולוגי חכם

חיפוש בכותרות וגם בתוך מסמכי ההסדרה באמצעות מנוע מורפולוגי

הכל כולל הכל

הכל כולל הכל

מערכת כוללת את כל הוראות בנק ישראל, טיוטות, שאלות ותשובות, חוזרים, מכתבים, חוקים, תקנות ופירסומים אחרים של בנק ישראל

חיבור בין גרסאות ההסדרות

חיבור בין גרסאות ההסדרות

קישור בין כל הגרסאות של הנב"ת או ההוראה לפי סדר כרונולוגי להתמצאות נוחה

בחירת צורת חיפוש

בחירת צורת חיפוש

ניתן לבחור בין חיפוש מורפולוגי חכם המרחיב את תוצאות החיפוש ומקטין את הסיכון לטעויות, לבין חיפוש מדויק או חיפוש לפי מספר נב"ת

חיפוש מונחים חליפיים

חיפוש מונחים חליפיים

מילון מקצועי מוטמע מאפשר למחפשים הרחבת תוצאות החיפוש על ידי חיפוש מונחים חליפיים

סינון ומיון מהיר וקל

סינון ומיון מהיר וקל

אפשרויות סינון מתקדמות- סיווג, סוג הסדרה, חלה על, נושא ותאריך פרסום. מתבצע תוך שניות.

פורסמו ב-90 יום האחרונים

פורסמו ב-90 יום האחרונים

תצוגת הסדרות שפורסמו ב-90 יום האחרונים לפי סדר כרונולוגי.

דילוג לתוכן